Breaking News
Home - News - Bank of England ยกระดับแนวโน้มเศรษฐกิจของอังกฤษ

Bank of England ยกระดับแนวโน้มเศรษฐกิจของอังกฤษ

BANK-OF-ENGLAND_2129155b

หลังจากห้าปีของคำเตือนน่ากลัวเกี่ยวกับสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศอังกฤษ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศอังกฤษได้มีการยกระดับแนวโน้มสำหรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ในวันพุธที่ผ่านมา และระบุถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ให้อยู่ในระดับ “In sight” หรือ อยู่ในระดับที่น่าจับตามอง

ที่มา : http://www.nytimes.com/2013/05/16/business/economy/bank-of-england-raises-outlook-for-economy.html?ref=business

หลังจากห้าปีของคำเตือนน่ากลัวเกี่ยวกับสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศอังกฤษ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศอังกฤษได้มีการยกระดับแนวโน้มสำหรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ในวันพุธที่ผ่านมา และระบุถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ให้อยู่ในระดับ “In sight” หรือ อยู่ในระดับที่น่าจับตามอง ที่มา : http://www.nytimes.com/2013/05/16/business/economy/bank-of-england-raises-outlook-for-economy.html?ref=business

Review Overview

ความน่าสนใจ - 7.4

7.4

User Rating: Be the first one !
7

Leave a Reply