Breaking News
Home - News - News - 5 สิ่งที่ควรรู้ ณ เวลานี้ เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดการเงิน 20-11-2105

5 สิ่งที่ควรรู้ ณ เวลานี้ เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดการเงิน 20-11-2105

top-5-things-to-know-20-11-2015
1. ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะมีค่าเงินต่ำกว่าค่าเงินสกุลอื่นๆ
2. ฤดูกาลเก็งกำไรของวอลสตรีท เริ่มลดลง
3. อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ที่เกิดขึ้นอยู่ ณ เวลานี้ ที่มทีท่าจะไปทางบวก  ตามรายงานของธนาคารกลาง ประจำรัฐฟิลาเดลเฟีย
4. ตัวแทนธนาคารกลางทั่วสหรัฐฯ สนองนโยบายจากส่วนกลาง เพื่อกระตุ้นการลงทุนให้กลับสูงขึ้นในเดือนธันวาคมนี้
5. ทั่วโลกเริ่มตืนตัวกับการผันผวนด้านการลงทุน โดยเฉพาะตลาดหุ้นเอเชีย ทั้ง จีน และ ญี่ปุ่น
ที่มา Investing.com

Leave a Reply