Breaking News
Home - News - เหตุโจมตีในยุโรป

เหตุโจมตีในยุโรป

เหตุโจมตีในยุโรป

ยูโรโพล คาดอาจเกิดเหตุโจมตีในยุโรปอีก หลังเหตุโจมตีปารีส นายร็อบ เวนไรท์ผู้อำนวยการสำนักงานตำรวจสหภาพยุโรป (Europol) เปิดเผยว่ายุโรปอาจจะเผชิญกับการโจมตีใหม่ของกลุ่มรัฐอิสลาม (ไอเอส) หลังจากเกิดเหตุโจมตีปารีส “เป็นเรื่องสมเหตุผลที่จะสันนิษฐานว่า การโจมตีอาจจะเกิดขึ้นอีก” เขากล่าวต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติยุโรปในการไต่สวนของรัฐสภายุโรปการไต่สวนดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนการประชุมวิสามัญของรมว.มหาดไทย และรมว.ยุติธรรมของอียูที่จะประชุมกัน ที่กรุงบรัสเซลส์ในวันพรุ่งนี้เพื่อหารือถึงมาตรการต่างๆ หลังจากเกิดเหตุโจมตีในปารีส เขากล่าวอีกว่า ปฏิบัติการของกลุ่มไอเอสนับเป็ น “ภัยคุกคามของผู้ก่อการร้ายที่ร้ายแรงที่สุดเท่าที่ยุโรปเคยประสบมาในรอบกว่า 10 ปี

Leave a Reply