Breaking News
Home - News - ราคาทองคำในเอเชียปรับลงเล็กน้อยและการซื้อขายเบาบาง

ราคาทองคำในเอเชียปรับลงเล็กน้อยและการซื้อขายเบาบาง

ทิศทางทองคำ 31/3/2016 ช่วงบ่าย

ราคาทองคำในเอเชียวันศุกร์ที่ 22 เมษายน ปรับลงเล็กน้อย และมีการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง โดยราคาทองคำในตลาด Comex ของสหรัฐสำหรับการส่งมอบเดือนมิถุนายน ปรับลงเป็น 1,250.70 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ทั้งนี้ ในการซื้อขายรอบก่อนหน้าราคาทองคำแกว่งตัวในช่วงกว้างระหว่าง 1,244.50 – 1,272.20 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ก่อนที่จะปิดตัวที่ 1,252.70 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ รับข่าวธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 0% แต่ส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกในระยะเวลาอันใกล้

Leave a Reply