Breaking News
Home - News - ราคาทองคำอ่อนตัวลงอีกหลัง Fed ยังไม่คลายกังวลต่อเศรษฐกิจโลก

ราคาทองคำอ่อนตัวลงอีกหลัง Fed ยังไม่คลายกังวลต่อเศรษฐกิจโลก

ทิศทางทองคำ 10/2/2016 ช่วงเช้า

ราคาทองคำตลาดยุโรปเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ อ่อนตัวลงอีก แต่ยังคงอยู่เหนือระดับ 1,200 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ โดยราคาทองคำในตลาด Comex ของสหรัฐ สำหรับการส่งมอบในเดือนเมษายนลดลงอีกมาอยู่ที่ 1,207.30 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ เมื่อเวลา 08.55 GMT

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ได้เผยแพร่รายงานการประชุมของคณะกรรมการกำหนดนโยบายทางการเงิน (FOMC) ชี้ว่าอาจจะชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไป เนื่องจากยังไม่คลายกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกที่ยังคงตึงตัวอยู่ และอาจกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐ ซึ่งอาจทำให้ Fed เปลี่ยนแผนการที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยในปีนี้  โดยก่อนหน้านี้ Fed คาดว่าจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยถึง 4 ครั้ง ในปี 2016

Leave a Reply