Breaking News
Home - News - Blog - ทิศทางทองคำ 15/1/2016

ทิศทางทองคำ 15/1/2016

ทิศทางทองคำ 15/1/2016

 

คำแนะนำ

ชะลอการซือหากราคาหลุด $1,071 ทังนีควรพิจารณาการ แกว่งตัวของค่าเงินบาทประกอบการตัดสินใจลงทุน

สรุป

ราคาทองคําในช่วงเช้าเริ่มขยับขึ้นมาบ้าง หลังจากวานนี้ ปรับตัวลงไปค่อนข้างมาก เบื้องต้นนักลงทุนอาจต้องติดตามประเด็นทางจีนอย่างต่อเนือง หากมีอะไรเพิ่มเติมย่อมส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคํา ขณะที่การลงทุนอาจต้องเน้นการเข้าซื้อเมื่อราคาทองคําอ่อนตัวลงมา ทั้งนี้  นอกจากประเด็นของจีนทีต้องติดตามอาจต้องใช้ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯประกอบการตัดสินใจลงทุน

ที่มา: YLG

Leave a Reply