Breaking News
Home - News - Blog - ทิศทางทองคำ 13/1/2016

ทิศทางทองคำ 13/1/2016

Gold-13-1-2016

ราคาทองคําเริ่มเผชิญแรงขายออกมาบ้าง จากดัชนีดอลลาร์ที่ปรับตัวขึ้น เบื้องต้นราคาทองคําจะมีแนวรับในบริเวณ 1,079 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งหากหลุดลงมาต้องระวังแรงขายที่อาจจะตามมา เบื้องต้นยังคงต้องติดตามประเด็นของจีนหากมีมาตรการทางการเงินออกมาเพิ่มเติมย่อมส่งผลต่อความผันผวนของสินทรัพย์ต่างๆ รวมถึงทองคํา

ที่มา YLG

Leave a Reply