Breaking News
Home - News - ข่าวทองคำ 1 MAR 2017

ข่าวทองคำ 1 MAR 2017

ข่าวทองคำ 1 MAR 2017

ข่าวทองคำ 1 MAR 2017

 

ข่าวทองคำ

  • ราคาทองคำเช้าวันนี้ ดิ่งลงเหว ก่อนการแถลงนโยบายของ ปธน. ทรัมป์จะเริ่มขึ้น
  • ปธน. ทรั้มป์ ชูนโยบาย การตรวจคนเข้าเมืองผิดกฏหมาย ยกเครื่องใหญ่ของระบบภาษี และ การใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในโครงสร้างพื้นฐาน และ การป้องกันประเทศ
  • ถ้อยแถลงของ ปธน. ทรัมป์ ยังไม่ได้ชี้รายละเอียดที่ชัดเจนในด้านต่างๆ ทั้งในเรื่องขนาด และ ระยะเวลา
  • ถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ FED หลายรายที่สนับสนุนการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในเวลาอันใกล้นี้
  • ราคาส่งมอบทองเดือน พ.ค. ลดลง 0.51% เป็น 1,247.45 ทรอยออนซ์
  • อิรักใด้รับอนุโลมในการเข้าประเทศเนื่องจากหน้าที่สำคัญในการต่อต้านกลุ้ม ISIS
  • GDP อัตราประจำปี ใน 3 เดือนสุดท้ายของสหรัฐปรับตัวลง 1.9%

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่: THAI FOREX GURU

Leave a Reply